شنگن کشورهای حوزه خلیج فارس

دریافت ویزای توریستی و کاری کشورهای حوزه خلیج فارس و ثبت شرکت در این کشورها

مزایای اقامت کشورهای حوزه خلیج فارس

بخشی از مزایای گرفتن اقامت در کشورهای شنگن خلیج فارس
مالیات کمتر

مالیات مقرون به صرفه

کشورهای حوزه خلیج فارس دارای مالیات کم و مقرون به صرفه می باشند که باعث شده وضعیت زندگی در این کشورها بهتر شود.

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

کشورهای حاشیه خلیج فارس دارای کیفیت زندگی بالا، امکانات بهداشتی و درمانی مدرن و زیرساخت‌های شهری پیشرفته هستند.

فرصت های شغلی

فرصت‌های شغلی

کشورهای حوزه خلیج فارس به خاطر اینکه وضع اقتصادی خوبی دارند فرصت های شغلی خوبی نیز دارند.

ارزش پول ملی

ارزش پول ملی

کشورهای حوزه خلیج فارس دارای پول ملی قوی می باشند.

عمان برای مهاجرت
ثبت شرکت

دریافت ویزای کاری و توریستی عمان

کلیه کارهای ویزای توریستی، ویزای کاری و تحصیلی و ثبت شرکت و کارهای اداری برای دریافت اقامت کشور عمان
ثبت شرکت

دریافت ویزای کاری و توریستی امارات متحده عربی

کلیه کارهای ویزای توریستی، ویزای کاری و تحصیلی و ثبت شرکت و کارهای اداری برای دریافت اقامت کشور امارات متحده عربی
مهاجرت به کشور قطر
ثبت شرکت

دریافت ویزای کاری و توریستی قطر

کلیه کارهای ویزای توریستی، ویزای کاری و تحصیلی و ثبت شرکت و کارهای اداری برای دریافت اقامت کشور قطر
ثبت شرکت

دریافت ویزای کاری و توریستی عربستان صعودی

کلیه کارهای ویزای توریستی، ویزای کاری و تحصیلی و ثبت شرکت و کارهای اداری برای دریافت اقامت کشور عربستان صعودی
مهاجرت به کشور عربستان

آخرین مطالب حوزه خلیح فارس

آخرین اخبار و مطالب آموزشی کشورهای حوزه خلیج فارس